The Institute of Geography and Geoecology, Mongolian Academy of Sciences


Хадран загасны үржлийн судалгаа

hadranХадран загасны үржлийн үеийн судалгааг дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газар, ШУА-ын Газарзүй Геоэкологийн хүрээлэнгийн доктор Б.Мэндсайхан тэргүүтэй судлаачдын багтай хамтран, анх удаа Ховд гол, Чоно харайх гол, Дөргөний УЦС-ын дагуу хийж нийт 14 хадран загасанд байршил тогтоох зүүлт зүүлээ. Энэхүү судалгааны ажлыг удирдаж хийсэн Б.Мэндсайхан доктортой баг хамт олонд талархал илэрхийлье.

 


©The Institute of Geography and Geoecology. 2016.