Шинжлэх Ухааны Академийн Газарзүй-Геоэкологийн Хүрээлэн


Зурагзүй, Газарзүйн мэдээллийн систем

  С.Шийрэв-Адъяа

  Доктор, Салбарын эрхлэгч

   

   • Нийгэм эдийн засгийн газарзүй
   • Монгол орны бэлчээрийн төлөв байдал, ашиглалт
   1. Understanding transportation-caused rangeland damage in Mongolia. S.S. Keshkamat , N-E. Tsendbazar , M.H.P. Zuidgeest , S. Shiirev-Adiya , A. van der Veen ,M.F.A.M. van Maarseveen a.Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation, University of Twente, Hengelosestraat 99, Enschede, 7514 AE Overijssel,
   2. Estimating Dzud Damage of Five Livestocks due to Climatic Factor in Dornod prefecture of the east Mongolia JIRIGARA*, SENGE Masateru** , ONISHI Takeo**, SAMDAN Shiirev-Adiya***
   3. Regional Characteristics of Dzud Damage in Mongolian JILIGARA*, SENGE Masateru** , ONISHI Takeo**, SAMDAN Shiirev-Adiya***
   4. М. Уртнасан1,2, Е.Л. Любарский1 , С. Шийрэв-Адъяа2 Зменения растительности деградированных пастбищ ( На примере сомона Алтанбулаг Центрального аймака)
   5. Shiirev-Adiya , Yuhai Bao, Amarjargal,  Battsengel, Gang Bao: Remotely Sensed Monitoring the Forest Fire Disaster Using MODIS Data in the Greater Hinggan Mountains,《INNOVATIVE THEORIES AND NETHODS FOR RISK ANALYSIS AND CRISIS RESPONSE》,ATLANTIS PRESS,2012.12.

    Д.Алтантуяа

    Магистр, ЭШДэдА

     

     • Байгалийн гамшигт үзэгдлийн судалгаа, орон зайн дүн шинжилгээ
     • Гангийн судалгаа
     1. Д.Алтантуяа,  Бао Юу Хай, , Бао Ган., “SPI- ийг ажшиглан Монголын өндөрлөгийн гангийн  цаг хугацаа, орон зайн өөрчлөлтийн судалгаа /1980-2010 он/” Innovative Theories and Methods for Risk Analysis and Crisis Response, 2013. Hohhot, China
     2. Д.Алтантуяа,  “ Монгол болон Өвөр Мнголын гангийн цаг хугацаа, орон зайн хандлага” МОГЗА сэтгүүл, Улаанбаатар 2013 он
     3. Д.Алтантуяа, С.Шийрэв-Адъяа “Монголын өндөрлөгийн гангийн судалгаа” “Монголын тэгш өндөрлөг, түүний зэргэлдээх нутгийн байгалийн нөхцөл, тогтвортой хөгжил”, ОУ-н эрдэм шинжилгээний хурал, Хөх хот 2014 он,
     4. Altantuya Dorjsuren, HANG yu-ling , BAO gang, BAO yu-hai, “SpatiotemporalChanges of Vegetation Coverage in Xilin Gol Grassland and Its Responses to Climate Change during 2000-2010”  China  2014

      С.Амаржаргал

      Магистр, ЭШДэдА

       

       • Байгалийн гамшигт үзэгдэл, орон зайн дүн шинжилгээ
       • Түймрийн судалгаа
       1. С.Амаржаргал, Ц.Нандин-Эрдэнэ., “Сэлэнгэ аймгийн Жавхлант сумын хүрээлэн буй орчны өөрчлөлт”, “Монголын тэгш өндөрлөг, түүний зэргэлдээх нутгийн байгалийн нөхцөл, тогтвортой хөгжил”, ОУ-н эрдэм шинжилгээний хурал, Хөх хот 2009 он
       2. С.Амаржаргал,Бао Юу Хай, С.Шийрэв-Адьяа, В.Батцэнгэл, Бао Ган., “Их Хянганы уулсад гарсан ойн түймрийг MODIS хиймэл дагуулын мэдээг ашиглан илрүүлэх нь”  Innovative Theories and Methods for Risk Analysis and Crisis Response, October 27-28, 2012. Nanjing, China
       3. С.Амаржаргал, Бао Юу Хай, , Бао Ган, Бао Юу Лун, Хан Юү Лин., “Монголын өндөрлөгийн түймрийн цаг хугацаа, орон зайн өөрчлөлт, хандлага /2001-2012 он/” Innovative Theories and Methods for Risk Analysis and Crisis Response, August 23-27, 2014. Hohhot, China
       4. Gang Bao, Zhihao Qin, YuhaiBao, Yi Zhou, Wenjuan Li and Amarjargal Sanjjav., “NDVI-Based Long-Term Vegetation Dynamics and Its response to Climatic Change in the Mongolian Plateau” Remote Sens.2014, 6, 8337-8358; doi:10.3390/rs6098337
       5. Монгол улсын Үндэсний Атлас 2009, хамтын

        А.Амармэнд

        Магистр, ЭШДэдА

         

         • Байгалын гамшигт үзэгдэл
         • Зудын гамшиг

          Д.Баасандорж

          Бакалавр, ЭШДадА

           

           • Нийгэм-эдийн засгийн зураглал, оронзайн дүн шинжилгээ, мэдээллийн түгээлт
          • Архангай аймгийн атлас 2013, хамтын

            Н.Болдбаатар

            Бакалавр, ЭШДадА

             

             • Уур амьсгалын орон зайн загварчлал
             • Уур амьсгалын өөрчлөлт
             1. Boldbaatar, N. Sainbayar, D.(2014)Dzud condition and geographycalissue of it’s impact (uvurkhangai, Mongolia) Proceeding of The 10th International conference on Enviromentandsustainable development in Mongolian plateau and surrounding regions.

              Б.Даваадалай

              Бакалавр, ЭШДадА

               

                Г.Данзанчадав

                Бакалавр, ЭШДадА

                 

                 • Геоморфологийн тандан судалгаа ба орон зайн загварчлал

                  Б.Нарангэрэл

                  Бакалавр, ЭШДадА

                   

                   • Байгалийн гамшигт үзэгдлийн судалгаа
                   • Бэлчээр ашиглалт, өөрчлөлт
                   1. Монгол улсын Үндэсний атлас  /хамтын /

                    Ц.Наранцацрал

                    Магистр, ЭШДэдА

                     

                     • Эдийн засгийн зураглал, эдийн засгийн оронзайн загварчлал
                     • Газар ашиглалт, газрын бүрхэвчийн өөрчлөлт
                     1. Ц.Наранцацрал, С.Шийрэв-Адъяа, Д.Сайнбаяр. (2015). Бэлчээр ашиглалтын мэдээллийн сан бүрдүүлэх нь, Хөвсгөл аймгийн Алаг-Эрдэнэ сумын жишээн дээр. Монголын тэгш өндөрлөг ба түүний зэргэлдээх орнуудын хүрээлэн буй орчин болон тогтвортой хөгжил, олон улсын 10-р их хурлын эмхэтгэл.

                     – Монгол улсын Үндэсний атлас 2009, хамтын

                     – Туул, Орхон голын усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн атлас 2012, хамтын

                     – Монголын Мянганы сорилтын сангийн Хот орчмын бэлчээр төслийн атлас 2013, хамтын

                     – Архангай аймгийн атлас 2013, хамтын

                      Д.Сайнбаяр

                      Магистр, ЭШДэдА

                       

                       • Зайнаас тандан судлал
                       • Хүрээлэн буй орчны орон зайн өөрчлөлт
                       • Байгаль орчны үнэлгээ
                       1. Narantsatsral Tseren, Shiirev-Adiya Samdan, Sainbayar Dalantai “Establishment of a database for rangeland use based on the case of Alag-Erdene soum, Khuvsgul aimag”, Prooceeding of the 10th international conference on Environment and sustainable development in Mongolian Plateau and surrounding regions. Huh Hot, China 2015
                       2. Munkhdulam O., Sainbayar D., Ankhbayar O., Abolfazl Abesht., “Assessment of Land degradation   Taats river basin in Mongolia using satellite images and socio economic data” Proceedings of Workshop called ”Mini Project”, Geoinformatics Center, Asian Institute Technology,  Bangkok, Thailand, February, 2012
                       3. О. Мөнхдулам, Д.Сайнбаяр, О.Анхбаяр “Хиймэл дагуул болон нийгэм-эдийн засгийн мэдээ ашиглан газрын доройтлыг үнэлэх нь”, Геологи-Газарзүйн салбарын залуу эрдэмтэн, багш судлаачдын эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл “Хүрэл Тогоот – 2012”, Улаанбаатар 2012, хуу 68-77.
                       4. D “Analyze on some parts of desertification in Tugrug soum, Uvurhangay province using satellite image”, “The Sixth International Conference on Environment and Sustainable Development in the Mongolian Plateau and Surrounding Regions”, 2011, Beijing, China
                       5. D, Bagy.S “Spatial Analyze Flood”, Геологи-Газарзүйн салбарын залуу эрдэмтэн, багш судлаачдын эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл “Хүрэл Тогоот – 2010”, Улаанбаатар ху 138-144
                       6. D., Bayarmaa.B., “Using Topographic Normalization Technique for Landuse and Landcover maps”, Геологи-Газарзүйн салбарын залуу эрдэмтэн, багш судлаачдын эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл “Хүрэл Тогоот – 2010”, Улаанбаатар 2010, ху 145-151
                       7. “Монгол Улсын Үндэсний Атлас” хамтын бүтээл, Улаанбаатар, 2009 он
                       8. Д.Сайнбаяр, Ц.Нандин-Эрдэнэ “Усзүйн судалгаанд газарзүйн мэдээллийн системийг ашиглах боломж”. Газарзүйн асуудлууд, МУИС-ийн Газарзүй Геологийн Факультед, Улаанбаатар 2008, ху 78-84
                       9. D “Spatial analyze of solar radiation based on GIS”, “The Second International Conference on Environment and Sustainable Development in the Mongolian Plateau and Surrounding Regions”, 2007, Beijing, China
                       10. Д.Сайнбаяр “Нарны цацрагийн оронзайн өөрчлөлтийг газарзүйн мэдээллийн системээр загварчлах нь”. Геологи-Газарзүйн салбарын залуу эрдэмтэн, багш судлаачдын эрдэм шинжилгээний бага хурал, Улаанбаатар 2007 он, ху 68-73
                       11. М.Цоозол, Н.Батсүх, С.Эрдэнэсүх, Д.Сайнбаяр “Монгол орон дахь агааржилтын бүсэд үүсэх усны уурын конденсацийн судалгаа”, Монголын геосудлаач, №28, Улаанбаатар 2005 он
                       12. М.Цоозол, Н.Батсүх, Л.Жамбажамц, С.Эрдэнэсүх, С.Болормаа, Д.Сайнбаяр “Агааржилтын бүсийн конденсацийн хээрийн судалгааны урьдчилсан дүнгээс”. Монгол орны гидрогеологи, инженер геологи, геоэкологийн асуудлууд, №12, Улаанбаатар 2004 он

                        Б.Сайнбуян

                        Магистр, ЭШДэдА

                         

                         • Геосистемийн тандан судалгаа
                         • Зайнаас тандан судлал
                         1. MODIS хиймэл дагуулын  зураг  ашиглаж  монголын өндөрлөгийн  ургамлын  анхдагч цэвэр бүтээмжийг үнэлэх нь. Хүрэл тогоот эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл, УБ., 2012
                         2. Монгол улсын Үндэсний атлас 2009, хамтын
                         3. Туул, Орхон голын усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн атлас 2012, хамтын
                         4. Монголын Мянганы сорилтын сангийн Хот орчмын бэлчээр төслийн атлас 2013, хамтын

                         Архангай аймгийн атлас 2013, хамтын

                          М.Уртнасан

                          Доктор, ЭШДэдА

                           

                           • Ургамлан нөмрөгийн тандан судалгаа
                           • Бэлчээрийн ашиглалт, доройтол
                           1. Уртнасан М., Любарский Е.Л. Пастбищная дигрессия в степях Центральной Монголии // Ученые записки Казанского университета. Том 155, кн.1. Естественные науки 2013. С.158 – 170
                           2. Уртнасан М., Любарский Е.Л., Шийрэв-Адъяа С. Изменения растительности деградированных пастбищ // Ученые записки Буриадского университета. Выпуска 4, Биология и География 2013. С 123 – 127.

                            Б.Цогтжаргал

                            Бакалавр, ЭШДадА

                             

                             • Зайнаас тандах судалгаа
                             • Бэлчээрийн мэдээллийн санг програмчлах
                             1. Монголын Мянганы сорилтын сангийн Хот орчмын бэлчээр төслийн атлас 2013, хамтын
                             2. Архангай аймгийн атлас 2013, хамтын

                             ©ГАЗАРЗҮЙ-ГЕОЭКОЛОГИЙН ХҮРЭЭЛЭН. 2016.