Шинжлэх Ухааны Академийн Газарзүй-Геоэкологийн Хүрээлэн


Зайнаас тандан судлал, Орон зайн загварчлал

  Д.Амарсайхан

  Академич, ШУ-ны Доктор, Салбарын эрхлэгч

   

   • +976-11-265001
   • amar64@arvis.ac.mn
   • Полариметрийн ба интерферометрийн радарын мэдээнд дүн шинжилгээ хийх аргачлал боловсруулах
   • Хайперспектрийн мэдээнд дүн шинжилгээ хийх арга зүй боловсруулах
   • Олон эх сурвалжийн мэдээг нэгтгэх арга зүй боловсруулах
   • Оронзайн загварчлал
   • ГМС болон ВэбГМС-ийг хөгжүүлэх
   1. Amarsaikhan, D. and Ganzorig, M., 1995, A knowledge-based approach for land evaluation using RS and GIS techniques, Invited full paper published in Proceedings of the 16th Asian Conference on RS, Nakhon Ratchasima, Thailand, pp.P5-9-P5-14.
   2. Amarsaikhan, D. and Ganzorig, M., 1999, Different approaches in feature extraction for hyperspectral image classification, Invited full paper published in Proceedings of the 20th Asian Conference on RS, Hong Kong, pp.434-438.
   3. Amarsaikhan, D. Ganzorig, M. and Saandar, M., 2001, Urban change study using RS and GIS, Asian Journal of Geoinformatics, No.2, Vol.2. pp.73-78.
   4. Amarsaikhan, D. and Sato, M., 2004, Validation of the Pi-SAR data for land cover mapping, Journal of the Remote Sensing Society of Japan, No.2, Vol.24, pp.133-139.
   5. Amarsaikhan, D., Ganzorig, , Batbayar, G., Narangerel, D. and Tumentsetseg, Sh., 2004, An integrated approach of optical and SAR images for forest change study, Asian Journal of Geoinformatics, No.3, 2004, pp.27-33.
   6. Amarsaikhan, D. and Douglas, T., 2004, Data fusion and multisource data classification, International Journal of Remote Sensing, No.17, Vol.25,3529-3539.
   7. Amarsaikhan, D., 2006, The thematic information extraction from POLINSAR data for urban planning and management (BEST PAPER AWARD), Invited full paper published in CD-ROM Proceedings of the ISPRS Mid-term Symposium 2006, ITC, The Netherlnads, wg02_1-6.
   8. Amarsaikhan, D., Ganzorig, , Ache, P. and Blotevogel, H., 2007, The integrated use of optical and InSAR data for urban land cover mapping, International Journal of Remote Sensing, Vol.28, No.6, pp.1161-1171.
   1. Amarsaikhan, D., Blotevogel, H.H., Ganzorig, and Moon, T.H, 2009, Applications of remote sensing and geographic information systems for urban land-cover changes studies in Mongolia, Geocarto-International, A Multi-Disciplinary Journal of Remote Sensing and GIS, Vol. 24, No. 4, August 2009, 257–271.
   2. Amarsaikhan, D., Ganzorig, M., Blotevogel, H.H., Nergui, B. and Gantuya, R., 2009, Integrated method to extract information from high and very high resolution RS images for urban planning, Journal of Geography and Regional Planning, 2(10), pp. 258-267.
   3. Amarsaikhan, D., Blotevogel, H., van Genderen, J.L., Ganzorig, M., Gantuya, R. and Nergui, B., 2010, Fusing high resolution TerraSAR and Quickbird images for urban land cover study in Mongolia, International Journal of Image and Data Fusion, Vol.1, No.1, pp.83-97.
   4. Amarsaikhan, D., 2011, Advanced applications of optical, microwave and hyperspectral RS in Mongolia (PAPER OF THE FIG-2011-11 MONTH), Proceedings of the International FIG Conference, Ulaanbaatar, Mongolia, pp.4-18.
   5. Amarsaikhan, D., Battsengel, V., Egshiglen, E., Gantuya, R. and Enkhjargal, D., 2011, Applications of GIS and Very High Resolution RS Data forUrban Land Use Change Studies in Mongolia, International Journal of Navigation and Observation, Vol.2011, 1-9.
   6. Amarsaikhan, D., Ganzorig, M., Saandar, , Blotevogel, H.H., Egshiglen, E., Gantuya, R., Nergui, B. and Enkhjargal, D., 2012, Comparison of multisource image fusion methods and land cover classification, International Journal of Remote Sensing, Vol.33(8), pp.2532-2550.
   7. Amarsaikhan, D., Saandar, M., Battsengel, V. and Amarjargal, Sh., 2012, Forest resources study in Mongolia using advanced spatial technologies, International Archives of the Photogrammetry, RS and Spatial Information Sciences, Vol.XXXIX-B7, XXII ISPRS Congress, Melbourne, Australia.
   8. Amarsaikhan, D., Bat-Erdene, Ts., Ganzorig, M. and Nergui, B., 2013, Applications of Remote Sensing Techniques and GIS for Urban Land Change Studies in Mongolia, American Journal of GIS, 2013, 2(3), pp.27-36.
   9. Amarsaikhan, D., Janzen, J., Egshiglen, E. and Gantuya, R., 2014, Urban land use change study in Mongolia using spatial techniques, International Journal of Sustainable Building Technology and Urban Development, 5 (1), pp.35-43.
   10. Amarsaikhan, D., Battsengel, V., Nergui, B., Ganzorig, M. and Bolor, G., 2014, A Study on air pollution in Ulaanbaatar City, Mongolia, Journal of Geoscience and Environment Protection, 2014, 2, pp.123-128.
   11. Amarsaikhan, D. and Saandar, M., 2014, Knowledge-based classification of multisource images of Mongolia, Journal of Computer Science and Applications, 1, No.4, pp.252-258.

    А.Мөнх-Эрдэнэ

    Магистр, ЭША

     

     • +976-99040270
     • munkherdene@informatic.ac.mn
     • Газарзүйн мэдээллийн систем
     • Тандан судлал
     • Оронзайн загварчлал
     1. А.Мөнх-Эрдэнэ, М.Ганзориг, 2011, “Монгол орны зарим нутгийн бэлчээрийн төлөв байдлыг сансрын мэдээгээр үнэлсэн дүн” Информатик 2011, Информатикийн хүрээлэн бүтээл 11.
     2. Munkh-Erdene.A, 2012, “Mineral discriminating of the Gobi desert area using ASTER images, Southern Mongolia” Full paper published in International Conference “Geoinformation-2012”, Institute of Informatics of MAS and school of Geology and Geography of NUM, Ulaanbaatar, Mongolia.
     3. А.Мөнх-Эрдэнэ, 2013, “Comparison of Image Fusion Methods using Pléiades Image”, Информатика-2013, ШУА-ийн Информатикийн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний бүтээл.
     4. Munkh-Erdene.A and Ganzorig.M, 2013, “Comparison of Multisource Image Fusion Methods” Full paper published in CD-ROM Proceedings of the 34rd ACRS, Bali, Indonesia.
     5. V, Amarsaikhan.D, Munkh-Erdene.A et al, 2013, “Advanced Classification of Lands at TM and Envisat Images of Mongolia”, Advances in Remote Sensing, Vol. 2 No.2 pp.242-246, (http://www.scirp.org/journal/ars)
     6. V, Amarsaikhan.D, Munkh-Erdene.A et al, “Application of Multi-frequency SAR Images for Knowledge Acquisition”, 2013, Advances in Remote Sensing, Vol. 2 No.3, pp.102-110  (http://www.scirp.org/journal/ars)
     7. Munkh-Erdene.A and Ganzorig.M, 2014, Water body change detection of Orog lake using satellite images, Геологийн эрдэм шинжилгээ, сургалт аргазүйн сэтгүүл, ШУТИС, Улаанбаатар, хд. 209-212.
     8. А.Мөнх-Эрдэнэ, 2014, Сансрын хэт олон сувгийн мэдээг Монгол орны газрын гадаргын ангилалд ашиглах аргазүй, ШУА, Хүрэл Тогоот, эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл, Улаанбаатар.
     9. Munkh-Erdene.A and Ganzorig.M, 2015, Feature extraction and classification of Hyperspectral Images, Computer Science and Applications, Volume 2, Number 1, pp. 36-40, ethanpublishing.com
     10. Munkh-Erdene.A and Ganzorig.M, 2015, Land cover classification of Hyperspectral Images, Full paper published in CD-ROM Proceedings of the 36th ACRS, Manila, Philippines.
     11. Munkh-Erdene.A and Narangerel.Z, Amarsaikhan.D, 2015, Development of forest database in Mongolia, Full paper published in CD-ROM Proceedings of the 36th ACRS, Manila, Philippines.

      Д.Энхжаргал

      Магистр, Инженер

       

       • +976-99124931
       • enkhe58@yahoo.com
       • ГМС-ийн мэдээллийн сан байгуулах
       • Оронзайн загварчлал
       • Ойн ГМС-ийг олон эх сурвалжийн мэдээгээр баяжуулах
       1. Amarsaikhan, D., et al. and Enkhjargal, D., 2011, Applications of GIS and Very High Resolution RS Data for Urban Land Use Change Studies in Mongolia, International Journal of Navigation and Observation, Vol.2011, 1-9.
       2. Amarsaikhan, D., et al. and Enkhjargal, D., 2012, Comparison of multisource image fusion methods and land cover classification, International Journal of Remote Sensing, 33(8), pp.2532-2550.
       3. Enkhjargal, D., et al. 2014, Applications of multitemporal optical images for forest resources study in Mongolia, Full paper published in Proceedings of the ACRS, Nay Pyi Taw, Myanmar.
       4. Enkhjargal, D., et al. 2015,  Forest mapping in Mongolia using optical and SAR images, Full paper published in Proceedings of the ACRS, Manila, Philippines

        Л.Энхзул

        Бакалавр, ЭШДА

         

         • +976-93212527
         • zulaa97@yahoo.com
         • Оптикийн тандан судалгаа
         • ГМС
         1. М.Ганзориг, Л.Энхзул, Д.Амарсайхан, 2009, Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сумын бэлчээрийн ургамлын төлөв байдлыг Модис дагуулын мэдээ ашиглан үнэлсэн дүн, ШУА-ийн ИХ-ийн Эрдэм Шинжилгээний Бүтээл, xx.5-12

          Э.Жаргалдалай

          Магистр, ЭША

           

           • Газарзүйн мэдээллийн систем
           • Тандан судлал
           • Оронзайн загварчлал
          • Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

           1. Amarsaikhan, , Saandar, M., Byambadolgor, B., Jargaldalai, E. and Enkhjargal, D., 2014, THE ROLE OF GIS AND RS FOR PASTURELAND STUDY IN NORTHERN MONGOLIA, Full paper published in CD-ROM Proceedings of the ACRS, Nay Pyi Taw, Myanmar.
           2. Д.Амарсайхан, Э.Жаргалдалай, А.Мөнх-Эрдэнэ, Т.Бадамцэрэн, 2014, БАЯНХОНГОР БА ТӨВ АЙМГИЙН БҮС, БҮСЛҮҮР БОЛОН ГАЗРЫН БҮРХЭВЧИЙГ ГМС-ИЙГ АШИГЛАН ХАРЬЦУУЛАН СУДАЛСАН ДҮН, ШУА-ийн ИХ-ийн Эрдэм Шинжилгээний Бүтээл, xx.10-18.
           3. Э.Жаргалдалай, 2015, ТӨВ АЙМГИЙН ӨНДӨРШИРЭЭТ СУМЫН ГАЗРЫН ГАДАРГЫГ ӨӨР ӨӨР ЦАГ ХУГАЦААНЫ САНСРЫН МЭДЭЭГЭЭР ҮНЭЛСЭН ДҮН, “Эко-ази” Байгаль орчин менежментийн дээд сургуулын Эрдэм Шинжилгээний Бүтээл, хх. 2-8.
           4. Amarsaikhan, E.Jargaldalai, D.Enkhjargal, A.Munkh-Erdene and D.Bayarbaatar.,2015 APPLICATIONS OF MULTITEMPORAL RS IMAGES FOR LAND COVER CHANGE STUDIES IN CENTRAL MONGOLIA, Full paper published in CD-ROM Proceedings of the ACRS, Manila, Philippines.
           5. Amarsaikhan, D., Battsengel, V., Bolor, G., Enkhjargal, D. and Jargaldalai, E., 2015, FUSION OF OPTICAL AND SAR IMAGES FOR ENHANCEMENT OF FOREST CLASSES, Full paper published in CD-ROM Proceedings of the Asian Conference on RS, Manila, Philippines.
           6. Amarsaikhan, D., Enkhjargal, D., Bolor, G., Battsengel, V., Tsogzol, G. and Jargaldalai, E., 2015, Applications of multitemporal RS images for the  evaluation of urbanization process in  Mongolia,  Full paper published in CD-ROM   Proceedings of the ACRS, Manila, Philippines.
           7. А.Мөнх-эрдэнэ, Э.Жаргалдалай, Д.Баярбаатар, 2016, ОЙ ХЭЭРИЙН ТҮЙМРИЙГ САНСРЫН МЭДЭЭГЭЭР ҮНЭЛЭХ БОЛОМЖУУД, Хууль Сахиулахын Их Сургууль, Онцгой байдлын сургууль, ЭШ-ний хурлын эмхэтгэл, Улаанбаатар.

            Н.Цэцэгжаргал

            Магистр, Инженер

             

             • Газарзүйн мэдээллийн систем
             • Зурагзүй
            • Enkhjargal, D., et al. Tsetsegjargal, N., 2015,  Forest mapping in Mongolia using optical and SAR images, Full paper published in Proceedings of the ACRS, Manila, Philippines

              Г.Цогзол

              ЭШТуА

               

               • Газарзүйн Мэдээллийн Систем
               • Мэдээллийн сан
               1. Enkhjargal, D., et al. and Tsogzol, G., 2014, Applications of multitemporal optical images for forest resources study in Mongolia, Full paper published in Proceedings of the ACRS, Nay Pyi Taw, Myanmar.
               2. Enkhjargal, D., et al. and Tsogzol, G., 2015, Forest mapping in Mongolia using optical and SAR images, Full paper published in Proceedings of the ACRS, Manila, Philippines
               3. Amarsaikhan, D., et al. and Tsogzol, G., 2015, Applications of multitemporal RS images for the evaluation of urbanization process in Mongolia, Full paper published in Proceedings of the ACRS, Manila, Philippines.

               ©ГАЗАРЗҮЙ-ГЕОЭКОЛОГИЙН ХҮРЭЭЛЭН. 2016.