Шинжлэх Ухааны Академийн Газарзүй-Геоэкологийн Хүрээлэн


“Шилдэг магистрант, докторант оюутны судалгааны ажил” шалгаруулах уралдаан


МУИС, ШУТИС болон бусад байгууллагууд хамтран зохион байгуулж буй “Шилдэг магистрант, докторант оюутны судалгааны ажил” шалгаруулах уралдаан зарлагдсан байна. Уралдаанд оролцохыг сонирхож буй магистрант, докторантад суралцаж буй судлаачид дараах цахим хуудаснаас уралдаантай холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг авна уу!

http:/conference.mysa.mn


©ГАЗАРЗҮЙ-ГЕОЭКОЛОГИЙН ХҮРЭЭЛЭН. 2016.