Шинжлэх Ухааны Академийн Газарзүй-Геоэкологийн Хүрээлэн


Манай улс “Олон улсын Ойн өдөр”-ийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх гэж байна.


НҮБ-ын ХХААБ-аас жил бүрийн 3-р сарын 21-ний өдрийг “Олон улсын Ойн өдөр” болгон тэмдэглэдэг уламжлалтай (http://www.fao.org/international-day-of-forests/en/) бөгөөд 2017 оны 3-р сарын 21-ний энэхүү өдрийг тохиолдуулан “Монгол орны ойн салбарын бодлого, шинжлэх ухаан, технологи” сэдэвт үндэсний 2-р хурлыг зохион байгуулах гэж байна.


©ГАЗАРЗҮЙ-ГЕОЭКОЛОГИЙН ХҮРЭЭЛЭН. 2016.