Шинжлэх Ухааны Академийн Газарзүй-Геоэкологийн Хүрээлэн


ШУА- ГГХ-ийн Цэвдэг судлалын салбарын ЭШДА А.Саруулзаяа докторын зэрэг хамгааллаа.


11

ШУА-ын Газарзүй- Геоэкологийн хүрээлэнгийн Цэвдэг судлалын салбарын ЭШДА А.Саруулзаяа  “Япон улсын Хоккайдогийн Их Сургуулийн  Дэлхийн Хүрээлэн Буй Орчин Судлалын Факультет”-д “Монгол орны үргэлжилсэн ба тохиолдлын тархалттай цэвдгийн бүсүүд дэх термокарстын нууруудын хөдлөлзүй” сэдвээр доктор /Ph.D/ -ын зэрэг хамгааллаа. Цаашдын судалгааны ажилд нь улам их амжилт хүсье!


©ГАЗАРЗҮЙ-ГЕОЭКОЛОГИЙН ХҮРЭЭЛЭН. 2016.