Шинжлэх Ухааны Академийн Газарзүй-Геоэкологийн Хүрээлэн


ШУА-ын Газарзүй-Геоэкологийн хүрээлэнгийн захирлыг сонголоо.


ШУА-ийн харьяа хүрээлэнгүүдийн захирлын сонгон шалгаруулалт БСШУ-ны Сайдын 2015 оны А/223 дугаар тушаалаар баталсан “Эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн  /байгууллагын/ захирлын ажлын байрны тодорхойлолтод тавигдах нийтлэг шаардлага”, “ШУА-ийн харьяа байгууллагуудын захирлыг сонгон шалгаруулж томилох, чөлөөлөх журам”-ын дагуу захирлуудаа томиллоо.

Газарзүй- Геоэкологийн хүрээлэнгийн захирал доктор Д.Баттогтох үүрэгт ажилдаа орлоо.


©ГАЗАРЗҮЙ-ГЕОЭКОЛОГИЙН ХҮРЭЭЛЭН. 2016.