Шинжлэх Ухааны Академийн Газарзүй-Геоэкологийн Хүрээлэн


ШУA-ийн Газарзүй-Геоэкологийн xүpээлэнгийн эpдэм шинжилгээний бүтээлд өгүүлэл xүлээн aвax жypaм©ГАЗАРЗҮЙ-ГЕОЭКОЛОГИЙН ХҮРЭЭЛЭН. 2016.