Шинжлэх Ухааны Академийн Газарзүй-Геоэкологийн Хүрээлэн


Газарзүй-Геоэкологийн хүрээлэнгийн 2017 оны бүтээлд эрдэм шинжилгээний өгүүлэл хүлээн авах зар


Газарзүй-Геоэкологийн хүрээлэн нь “МОНГОЛ ОРНЫ ГАЗАРЗҮЙН АСУУДАЛ” болон МОНГОЛ ОРНЫ ГЕОЭКОЛОГИЙН АСУУДАЛ” сэдэвт 2017 оны бүтээлээ эрхлэн гаргахаар эрдэм шинжилгээний өгүүлэл хүлээн авч байна.

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэлд тавигдах шаардлага бүхий журмыг хүрээлэнгийн вэб хуудсанд байршуулсан болно.

Өгүүлэл хүлээн авч дуусах хугацаа: 2017 оны 4-р сарын 28

Өгүүлэл хүлээн авах и-мэйл хаяг: igg.science.secretary@gmail.com

Холбоо барих утас: Утac: 329583, 9979-9596


©ГАЗАРЗҮЙ-ГЕОЭКОЛОГИЙН ХҮРЭЭЛЭН. 2016.